Skip to main content Skip to footer

PRIVACYVERKLARING BOORBEDRIJF FRED DE GROOT

Dit is de privacyverklaring van Boorbedrijf Fred de Groot te Wagenborgen, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel, onder nummer: KvK 50229753.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet, waarvoor wij uw persoonsgegevens
gebruiken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, en welke rechten u heeft. 

PERSOONSGEGEVENS DIE BOORBEDRIJF FRED DE GROOT VAN U GEBRUIKT

- Uw naam (bedrijfsnaam)
- Uw adresgegevens
- Uw emailadres
- Uw telefoonnummer
- KvK nummer
- Btw-nummer 

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Boorbedrijf Fred de Groot gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor onze administratie
- Voor de facturatie
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS BEWAARD 

Boorbedrijf Fred de Groot bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze
dienstverlening, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Boorbedrijf Fred de Groot verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit strikt noodzakelijk is, of te
voldoen aan de wettelijke verplichting. 

UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE 

U kunt onze website bezoeken zonder dat u daar persoonsgegevens voor moet vrijgeven. Als u besluit om voor vragen, of
een prijsaanvraag, het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden, zullen wij u garanderen dat die informatie
vertrouwelijk door ons wordt behandeld. 

COOKIES

Als u onze website bezoekt zullen wij tijdelijk informatie opslaan op uw computer in de vorm van cookies. Het opslaan van
deze tijdelijke gegevens helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op de behoeften en het
gebruikersgemak van onze bezoekers. Deze gegevens worden zolang bewaard, als dat u uw internetbrowser geopend heeft.
Bij beëindiging van uw internetbrowser worden de cookies verwijderd. 

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Boorbedrijf Fred de Groot neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus, en neemt dan ook passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen
te gaan. Als u toch de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van
misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@boorbedrijffreddegroot.eu
Boorbedrijf Fred de Groot heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
- Wachtwoorden
- Back-up van gegevens 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar info@boorbedrijffreddegroot.eu Wij zullen dan uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. 

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Fred de Groot via telefoonnummer 06-51349176, of via email: info@boorbedrijffreddegroot.eu

Cookiemelding

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies.